onsdag, august 26, 2009

No more!

Nå som jeg flytter over i ny leilighet slipper jeg forhåpentligvis dette

mandag, august 24, 2009

Litt utydelig kanskje?

Jeg ser på det jeg skrev i forrige innlegg og sitter med en følelse av å ha kommet litt skjevt ut. Ikke fullstendig bom kanskje, men jeg tror jeg har blandet ting litt sammen. Når jeg skriver om å kapitulere, eller å kaste inn håndkledet, er vel det mer snakk om det å "bekjenne" som f. eks. i 1. Johannes brev.
1Joh 1:7-9
Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Altså at å bekjenne vil si at en innser og innrømmer at en er en synder og er maktesløs ovenfor lovens krav, og lar Jesus "steppe inn" og ta over jobben med å oppfylle loven. Med andre ord: Fullstendig overgivelse, kapitulasjon, konkurserklæring, osv.

Etter å ha lest litt på bloggen til Arne Helge har jeg fått litt klarhet for meg selv om hva troen er (les her, her og her) og vil for ordens skyld presisere at "å tro" betyr "å ha tillit til", eller "å stole på". Og det er jo nøyaktig det som Paul Simon synger i sangen sin:
But you said if I ever got so low
I was busted,
You could be trusted
Jeg ønsker å bekjenne overfor dere som leser bloggen min at jeg ofte bommer på målet, eller tar feil, og håper jeg med dette kan bygge tillit mellom oss.

onsdag, august 19, 2009

Tro - hva er det egentlig?

Mange har en forestilling om at tro er en prestasjon, eller en handling som produserer en slags åndelig kraft hos en selv, en slags åndelig konsentrasjon som gjør at en kan prestere bedre i den religiøse eksamen.


"Hvis jeg bare klarer å tro sterkt og lenge nok så vil jeg nok bli et mye bedre menneske."


Tro er ikke en magisk energi, som for eksempel "The Force" i Star Wars filmene, som gjør av vi kan gjøre kule triks som å helbrede syke og flytte fjell.

Tro har ingenting å gjøre med meg å min kratf, evne eller prestasjon.

Å tro er ikke "å ta seg sammen", men å gi opp og innse at en er hjelpesløs.

Fullstendig overgivelse, kapitulasjon, konkurserklæring, heise hvitt flagg, kaste inn håndkledet, klore seg fast til livbåten, Game over.

Jeg har blitt veldig glad i en sang av Paul Simon som handler om akkurat dette. For de som har Spotify kan dere høre en cover-versjon her: Some Folks' Lives Roll Easy

Some folks' lives roll easy as a breeze
Drifting through a summer night
Heading for a sunny day
But most folks' lives, oh they stumble
Lord they fall
Through no fault of their own
Most folks never catch their stars
And here I am, Lord
I'm knocking at your place of business
I know I ain't got no business here
But you said if I ever got so low
I was busted,
You could be trusted

Some folks' lives roll easy
Some folks' lives
never roll at all
Oh, they just fall
They just fall
Some folks' lives

Å innrømme for seg selv at man er tom for kraft og ikke evner noen ting og istedet for å stole på seg selv og sitt eget legger all sitt håp og all sin tillit på han som virkelig har kraft og evne. Det er det som er tro.

Å tro det er å legge Seg ned ved korsets fot
Og begge armer strekke Vår Herre Krist imot.

Å tro det er å slippe Sin egen herlighet.
Og fly til nådens klippe, Til Jesu kjærlighet.

Å tro det er å bygge Sitt liv på Herrens ord,
Og søke fred og lykke Kun der hvor Jesus bor.

Å tro det er å hvile På hans fullbrakte verk,
Mot døden kunne smile, I sorgen være sterk.

Å tro det er å takke, Guds vei er nådens vei.
Går titt det oppad bakke, Gudsbarnet klager ei.

Å tro det er å tage Sin Frelser fast i hånd
Og vandre alle dage Veiledet av hans Ånd.
- Emilie Thorup, 1889

Hva mener du det vil si å tro?